Panaszkezelés

P-V Bróker Kft alapvető filozófiája, hogy ügyfeleink igényeit a legmagasabb színvonalon elégítsük ki. Céljaink megvalósításában kiemelkedő szerepet játszik megtisztelő véleménye, meglátása, építő kritikája, melyet ezért mindig örömmel fogadunk.

Panaszának teljes körű, gyors kivizsgálását panaszkezelési elveink teszik lehetővé:

  • Minden beérkezett panaszt a lehető legnagyobb körültekintéssel, elfogulatlanul vizsgálunk ki, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy panasztételkor Ügyfelünk bizalmával tisztel meg bennünket.
  • A panaszok szakszerű, kifogástalan kivizsgálása és elbírálása érdekében valamennyi kollégánk képzésére, oktatására nagy figyelmet fordítunk.
  • Ügyfeleink meglátásai, kritikái alapján igyekszünk esetleges hibáinkat minél hamarabb javítani.
  • A panaszkezelési eljárás során arra törekszünk, hogy Ügyfeleink teljes körű tájékoztatást kapjanak a folyamatról, valamint a meghozott döntésről, annak okairól, következményeiről.

Panaszát, észrevételeit számos csatornán keresztül eljuttathatja hozzánk:

  • Írásos formában
  • Személyesen
  • Telefonon

Részletesebb információért kérjük, tekintse meg Panaszkezelési szabályzatunkat, mely a lentebb található dokumentumtárból elérhető!

Dokumentumtár:

Panaszkezelési szabályzat

„Fogyasztói panasz”  formanyomtatvány (PDF formátumban, nyomtatható)

„Fogyasztói panasz” formanyomtatvány (Word formátumban, letölthető)

Meghatalmazás-minta panaszbeadványhoz

Felügyeleti szervünk (Magyar Nemzeti Bank) honlapja és formanyomtatványok

Pénzügyi Navigátor

A Magyar Nemzeti Bank alapokmányban rögzített kiemelt feladata a fogyasztók pénzügyi tudatosságának erősítése, a hazai pénzügyi kultúra fejlesztése. A Pénzügyi Navigátor ismertetőanyagok, keresők és kalkulátorok segítséget nyújtanak az alapos tájékozódáshoz, a helytelen pénzügyi döntések megelőzéséhez, ezáltal az anyagi nehézségek elkerüléséhez.

E tevékenység keretében az MNB vizsgálja a hazai és nemzetközi piaci folyamatokat, figyelemmel kíséri és ellenőrzi az intézmények jogszerű működését, kommunikációs csatornáit és azok tartalmát, általános sajtófigyelés keretében értékeli a pénzügyi intézményekről és szolgáltatókról megjelenő híreket, to-vábbá elemzi a jogszabályon alapuló adatszolgáltatás nyomán beérkező információkat. A tudatos fogyasztói társadalom kialakítása, a megalapozatlan, helytelen fogyasztói döntésekből adódó félreértések és károk csökkentése érdekében az MNB proaktív pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztató tevékenységet végez, professzionális ügyfélszolgálatot működtet, továbbá társintézményekkel, vala-mint a civil és a kereskedelmi-szolgáltató szféra szereplőivel működik együtt. A mindennapi életben hasznos, pénzügyekkel kapcsolatos információk a Pénzügyi Navigátor tájékozta-tóanyagokban érhetők el. A Pénzügyi Navigátor eszközrendszer pénzügyi fogyasztóvédelmi honlapból, tematikus füzetsorozatból, oktató- és egyperces kisfilmekből, termékválasztást és tudatos döntést segí-tő alkalmazásokból, valamint mobilapplikációból áll.

A megalapozott pénzügyi döntést ösztönző tájékoztatás mellett az MNB a panaszos helyzetek kezelésé-hez is segítséget nyújt. A budapesti Krisztina körúton található ügyfélszolgálat munkatársai személye-sen, telefonon és írásban is rendelkezésre állnak, míg a fővárostól távol élő fogyasztók az MNB-vel együttműködő Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértőihez fordulhatnak számos vidéki városban.

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.