Céginformációk

www.pvbroker.hu honlapot üzemeltető P-V Bróker Biztosítási  Alkusz Kft. legfontosabb adatai.

A P-V Bróker Biztosítási Alkusz Kft 2002. április 2-án jött létre, fő tevékenységünk biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység. 

A biztosításközvetítő természetes személy/ügyvezető: Pölöskei Anikó
A társasház székhelye: 2096 Üröm Kevély u. 6.
A társaság fióktelepe: 1134 Budapest, Tüzér u. 30. 1/111
Központi telefonszám/fax: +36 1 239 6000

 • Bejegyezve: Fővárosi Törvényszéken, mint cégbíróságon
 • Cégjegyzékszám:13-09-120257
 • Adószám: 12825824-1-13
 • Számlaszám:  11991102-06295699-10000025; számlavezető pénzintézet: Erste Bank Hungary Zrt
 • Elérhetőség: https://pvbroker.hu/munkatarsaink/ weboldal szerint
 • Tulajdonos: közhiteles cégkivonat adatai szerint, magánszemélyek
 • Nyilvántartást vezető, tevékenységet felügyelő hatóság: Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Felügyelet Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; Ügyfélszolgálat címe: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.; Központi levélcím: H-1534 Budapest  PF.:777. Központi telefon: (36-80) 203-776 Webcím: http://felugyelet.mnb.hu E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
 • Tevékenységi kör: Független biztosításközvetítés. A P-V Bróker Kft – alkuszként – a biztosítási termékek teljes palettájának közvetítésére jogosult, ezért a biztosítók termékeit általánosságban közvetítheti az Ügyfelek részére.
 • Minősített befolyás: A P-V Bróker Kft nem rendelkezik minősített befolyással egyik biztosítóban sem. Egyik biztosító sem, illetve egyik biztosító anyavállalata sem rendelkezik minősített befolyással a P-V Bróker Kft-ben.
 • Díjátvétel: A P-V Bróker Kft a biztosítási termék közvetítése során az ügyféltől díjat vagy díjelőleget nem vesz át és a biztosítótól az ügyfélnek járó összeget sem vesz át.
 • Közvetítői MNB regisztráció szám: 12825824, ami ellenőrizhető itt: https://apps.mnb.hu/regiszter
 • MNB tevékenységi engedély: aktív státuszú független közvetítő, ellenőrizhető itt: http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses
 • Szakmai felelősségbiztosítás:  A szakmai tevékenység során okozott kár vagy sérelemdíj megfizetésének fedezete: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelep kötvénye, biztosítási törvénynek megfelelő limittel.
 • Panaszkezelés: Az ügyféltérben kifüggesztett és www.pvbroker.hu weboldalon közzétett panaszkezelési szabályzat szerint. A fogyasztó kérheti a P-V Bróker Kft-től, a P-V Bróker Kft felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) beadható fogyasztói megkeresés vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) intézhető, vitarendezésre irányuló eljárás megindítására vonatkozó kérelem formanyomtatványát, ha a P-V Bróker Kft előzőleg elutasította a fogyasztó panaszát. A kérés nyomán a P-V Bróker Kft ingyenesen elküldi ezeket a dokumentumokat az adott kérelmezőnek. Panaszát, kifogását előterjesztheti a Magyar Nemzeti Bank (MNB) weboldalán elérhető formanyomtatványon is, melyet ide kattintva érhet el.

          Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ (továbbiakban: MNB) (1013
          Budapest, Krisztina krt. 55.;  Ügyfélszolgálat címe: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.;
          Levélcím: 1534 Budapest  Pf. 777, telefonszám: 06-80-203-776,  e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)
         A panasz a Kormányablakokban, illetve a Pénzügyi Tanácsadó Irodákban is benyújtható.

         Pénzügyi Békéltető Testület

         A biztosítási szerződés létrejöttével, érvényességével, teljesítésével, megszűnésével továbbá a
         szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatban felmerült fogyasztói jogvita esetén.

         A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetősége: levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.,
         telefon: 06-1-489-9700, 06-80-203-776, e-mail:  ugyfelszolgalat@mnb.hu, meghallgatások helye:
         1133 Budapest, Váci út 76.

A P-V Bróker Biztosítási Alkusz Kft teljes Ügyféltájékoztató és Nyilatkozat dokumentuma az alábbi linken olvasható és letölthető:

Ügyféltájékoztató és Nyilatkozat

______________________________________________________________

Az Európai Unió a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088, valamint az ezt módosító 2020/852 számú rendelete szerinti tájékoztatással kapcsolatos Társaságunk által tett nyilatkozata az alábbi linken olvasható és letölthető:

Tájékoztatás a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 számú EU rendelet (SFDR) alkalmazásáról.

______________________________________________

Tárhelyszolgáltatónk:

EVOLUTIONET Kft.- domain-tarhely.net

Telefonon: +36 30 503 19 29 (H-P, 9:00-17:00)
E-mail: info@domain-tarhely.net (H-V, 0-24)

Székhelyük
Levelezési cím
7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Cégjegyzékszám02-09-075023
Adószám14992511-2-02